KUGGHOLMEN

 Totalleverantör inom bygg, byggservice, skador, fukt & utredning

Mer än ett byggföretag

Under åren har vi samlat på oss värdefull erfarenhet och kunskap som gör att vi förstår kunderna utifrån deras behov och önskemål. Vi balanserar nya och gamla metoder, allt för att hitta högsta kvalitén och bästa resultat.

Entreprenad

Entreprenad

Byggentreprenadtjänster för både privat och kommersiell fastighetsutveckling. Med fokus på kvalitet och effektivitet tar vi helhetsansvar för varje steg av projektet, från planering till slutleverans.
Lokalanpassningar, stambyten och alla dess former av rot-entreprenader.

Service

Service

Vårt byggservices huvudsakliga mål är att tillhandahålla högkvalitativa byggtjänster som möter våra kunders behov och förväntningar. Vi strävar efter att leverera resultat av högsta kvalitet genom noggrann planering och professionellt utförande. Oavsett storlek så är erat byggserviceuppdrag viktigt för oss!

Skadehantering

Skadehantering

Vi hanterar skador effektivt och samarbetar med försäkringsbolag för att säkerställa en smidig process. Vi tar hand om allt från vattenskador till brandskador vi räddar och skapar värden när skadan varit framme

Miljöansvar

Miljöarbetet hos Kuggholmen är av yttersta vikt och genomsyrar vårt företags alla verksamhetsområden. Medvetna om att bygg- och rivningsbranschen har en betydande miljöpåverkan, tar vi på oss ansvaret att minimera vårt ekologiska fotavtryck genom genomtänkta åtgärder och strategier.
 
I varje projekt vi åtar oss, inleder vi med en grundlig analys av de miljöaspekter som är mest påtagliga. Denna analys utgör grunden för vår handlingsplan, där vi identifierar möjligheter till återbruk av rivningsmaterial och inredning både internt och genom externa källor. Vi strävar också efter att effektivisera transporter och välja klimatsmarta alternativ för leverans och logistik.
 
När vår analys är klar och vår handlingsplan upprättad, formulerar vi en detaljerad processplan. Denna plan är vårt verktyg för att aktivt minimera miljöpåverkan i varje projekt vi genomför och för vår verksamhet som helhet. Vi ser till att integrera hållbara metoder och materialval i varje steg av processen, från planering till utförande och avslutning.
 
Dessutom tar vi stolt ansvar för vårt eget energibehov genom att driva vår verksamhet med 100% förnybar energi. Detta är en del av vår helhetsstrategi för att minska vår klimatpåverkan och främja en mer hållbar framtid.
 
På Kuggholmen är miljöengagemanget en central del av vår identitet och vi strävar ständigt efter att vara ledande inom hållbart byggande och rivning. Genom vårt fokuserade arbete och vår kontinuerliga strävan mot miljömässig förbättring, bidrar vi till en grönare och mer hållbar framtid för både samhället och vår planet.

Inget projekt är för stort eller för litet!

Kuggholmen är företaget inom byggbranschen som hjälper dig med dina projekt, dina ärenden och dina fastigheter. Vi finns där för er i alla faser eller där ni känner att ni behöver stöd. Med oss får du helhetslösningar som skräddarsys efterdina behov och önskemål. Oavsett storlek eller typ av projekt. Hos oss finns kunnig personal som tar sig an uppdrag i hela Storstockholm, Uppsala och Mälardalen.

Kuggholmen är ett familjeägt företag som startades 2005. Kontor, verkstad och lager finns i Stockholm. Vi har lång erfarenhet av bygg, fastigheter och företagande. Vi utför arbeten åt alla, stora som små, företag, fastighetsägare, försäkringsbolag.

Innovation, kreativitet, trovärdighet, lojalitet och nytänkande är några av grundstenarna i vårt DNA.

Bygg

Renovering

Försäkringsskador

Fuktmätning

Fuktrapport

Åtgärdsförslag

Kuggholmen – företaget med många års erfarenhet av byggbranschen